Nikon Mega Bonus promocijska akcija traja med 1. novembrom 2015 in 17. januarjem 2016 pri izbranih slovenskih trgovcih. Podjetje Nikon v Mega Bonus promocijski akciji kupcem ob nakupu izbranih izdelkov povrne del kupnine.

1. člen: Trgovci

Vsi izdelki morajo biti kupljeni pri izbranih slovenskih trgovcih, ki sodelujejo v akciji. Trgovci, ki sodelujejo v akciji, so:
  • 3A Foto-Video d.o.o.
  • Fotospecialisti d.o.o.
  • Foto Beseničar d.o.o.
  • Foto Format d.o.o.
  • Foto Grad s.p.
  • Foto Levac d.o.o.

2. člen: Trajanje promocije in sodelujoči

Promocijska akcija velja le za nakupe navedenih izdelkov (»promocijski izdelki«) pri izbranih slovenskih trgovcih v Sloveniji ter traja od nedelje 1. novembra 2015, do vključno nedelje, 17. januarja 2016 (»promocijsko obdobje«).

Sodelujejo lahko fizične osebe, ki so stare vsaj 18 let ter pravne osebe, ki morajo imeti stalno prebivališče ali sedež v Republiki Sloveniji (»sodelujoči«).

Vsi sodelujoči sprejmejo ter spoštujejo te pogoje in pravila v celoti.

3. člen: Izdelki

Vsi izdelki morajo biti novi, originalni Nikon izdelki. Nakupi rabljenih, popravljenih ali obnovljenih izdelkov ali ponaredkov oziroma izdelkov, ki kakorkoli kršijo pravice intelektualne lastnine podjetja Nikon, ne bodo upoštevani.

Vsi kupci, ki bodo v času trajanja Nikon Mega Bonus akcije med 1. novembrom 2015 in 17. januarjem 2017, pri izbranem slovenskem trgovcu kupili promocijski izdelek, bodo za svoj nakup dobili vrnjen del kupnine.

Promocijski izdelki in Mega Bonus znesek:

Model Mega Bonus
D750 100
D7200 50

4. člen: Kako sodelovati

Kupci Nikon Mega Bonus prejmejo takoj ob nakupu, ko mu bodo trgovci del kupnine vrnili neposredno ob nakupu izdelka.

Za sodelovanje v promocijski akciji morajo sodelujoči v času promocijskega obdobja kupiti promocijski izdelek pri izbranem trgovcu v Sloveniji ter izpolniti ustrezen Mega Bonus obrazec (zahtevek). Mega Bonus obrazec predloži trgovec ali ga najdete na naslovu: http://megabonus.nikonsvet.si

Izpolnjen obrazec kupec ob nakupu izroči trgovcu. Obrazec mora biti izpolnjen v celoti: ime in priimek, veljavni e-mail naslov, veljavno serijsko številko izdelka, model izdelka, datum nakupa. S podpisom kupec potrjuje, da je prejel Mega Bonus znesek.

Promocijski izdelki bodo na voljo glede na razpoložljivost zalog. Organizator promocijske akcije ni odgovoren, če trgovci v promocijskem obdobju ne izpolnijo naročil promocijskih izdelkov.

Mega Bonus akcija se zaključi v nedeljo, 17. januarja 2016. Za nakupe po 17. januarju 2016 Nikon ne bo izplačal dela kupnine iz te akcije. Kot dokazilo velja datum računa.

Če je vračilo denarja obdavčljiva ugodnost, je plačilo ustreznega davka odgovornost sodelujočega.

Prodajna akcija Mega Bonus ni združljiva s katero koli drugo akcijo, ki jo bo v obdobju med 1. novembrom 2015 in 17. januarjem 2016, imelo podjetje Nikon.

Posamezni Mega Bonus obrazec (zahtevek) lahko vsebuje največ en izdelek DSLR.

Do sodelovanja v tej promocijski akciji niso upravičene fizične in pravne osebe, ki kupujejo večje količine izdelkov (več kot 10 izdelkov).

5. člen: Organizator in omejitev odgovornosti

Organizator promocije je Nikon GmbH, Zweigniederlassung Wien, Wagenseilgasse 5, 1120 Wien, Avstrija. Zahtevkov se NE pošilja na ta naslov.

Podjetje Nikon GmbH ni odgovorno za nikakršno izgubo, škodo ali poškodbo, ne glede na vzrok, ki lahko doleti sodelujoče v okviru te promocije.

Podjetje Nikon GmbH ni odgovorno za neizpolnjevanje te ponudbe, če do takšnega neizpolnjevanja pride zaradi okoliščin višje sile, ki predstavljajo dogodek (ali dogodke), zaradi katerega izvajanje te ponudbe ni mogoče ali ga ni mogoče zagotoviti na zadovoljiv način ter za to ni odgovorna nobena od strank.

Podjetje Nikon si pridržuje pravico, da brez kakršnekoli odgovornosti to promocijo kadarkoli odpove, dopolni in/ali spremeni ter spremeni njene pogoje in pravila.

6. člen: Varstvo podatkov

Veljajo zakonska določila o zaščiti podatkov (DSG 2000) in splošni pogoji o zaščiti podatkov podjetja Nikon (www.nikon.at).

Osebni podatki bodo uporabljeni samo v namen korektne izvedbe promocijske akcije. Osebni podatki ne bodo uporabljeni za obveščanje ali druge trženjske namene oz. posredovani tretjim osebam.

7. člen: Zakonodaja

Ta določila in pogoje ter vse spore, ki izhajajo iz ali v povezavi z njimi, urejajo in tolmačijo slovenski zakoni ter so pod neizključno pristojnostjo avstrijskih sodišč.


Nikon GmbH, oktober 2015